Laddstolpar

Elbilar och därmed laddstolpar är en starkt uppåtgående del av vår verksamhet. Använder du Braxel så tar vi ansvar från installation till framtida service av din elbilsladdare.

Vi har utbildad montör som utför garantireparationer för Tesla respektive Garo över stort  område. Vi servar i Sverige samt i delar av Norge.

  • Hemmaladdare
  • Publika laddare
  • Snabbladdare

Samarbetspartner och har garantiservice på Garo och Teslas elbilsladdare.

Besök Garowww.garo.se/ladda-din-elbil_1/laddstationer
Besök Tesla: www.tesla.com

GARO lågupplöst
Tesla_wordmark_red_prod_fnl

Elbilen är här för att stanna, är vi redo?

Antalet el- och hybridbilar ökar snabbt. Från 2017 kommer en ny EU-standard att reglera laddning av elfordon. Detta gör att behovet av laddsystem redan nu är stort och marknaden kommer att växa snabbt.

Elbilen är här för att stanna

Elbilarna blir allt vanligare
Antalet elfordon ökar och börjar bli en ganska vanlig syn på våra vägar. Våren 2016 var antalet laddbara fordon i Sverige över 19 000.
Regeringens vision är att det år 2020 ska finnas 600 000 elbilar i Sverige. Fler och fler ser fördelarna avseende ekonomi, komfort och klimat. Samtidigt byggs laddinfrastrukturen ut och allt fler bilmodeller finns tillgängliga på marknaden.

Enligt statistik från Power Circle och ELIS (Elbilen i Sverige) finns nu över 40 laddbara bilmodeller att välja på. Laddhybrider har tidigare stått för den huvudsakliga ökningen, men trenden är bruten och nu ökar antalet elbilar mer än laddhybrider. En anledning kan vara att vissa laddbara bilmodeller idag erbjuds med bra leasingerbjudanden som innebär kortare leasingtid, garanterat restvärde och en fast månadskostnad.

Laddmöjligheterna växer sakta men stabilt. Enligt laddinfra.se, Sveriges nationella databas för laddinfrastruktur, fanns våren 2016 drygt 2 000 laddpunkter i landet. Branchens nyckeltal säger att det ska finnas en publik laddpunkt per tio bilar. Det betyder att med 600 000 elbilar år 2020 behöver ytterligare 58 000 laddpunkter installeras.

Olika typer av elbilar

  • Elbilar (BEV – Battery electric vehicle) har enbart elmotor och laddas via elnätet.
  • Hybridbilar (HEV – Hybrid electric vehicle). Dessa har både elmotor och en förbränningsmotor som även laddar bilens batterier. Hybridbilar kan inte laddas via elnätet.
  • Laddhybridbilar (PHEV – Plug-in hybrid electric vehicle). Även dessa har både el- och förbränningsmotor. Batterierna är större än i hybridbilarna och laddas främst via elnätet vilket gör att de kan köras längre på en batteriladdning än hybridbilar.
  • Bränslecellsbilar har en elmotor men energin till motorn kommer inte från ett batteri utan från en bränslecell som omvandlar till exempel vätgas till el. En ren batteribil är ett bra val för de som vill köra grönt och ekonomiskt.

Denna typ av fordon lämpar sig främst för kortare sträckor, exempelvis i städer och tätorter. Det andra alternativet, laddhybrider, drivs vid längre körsträckor av en bensin- eller dielselmotor. Dessa bilar har även en elmotor och ett mindre batteripaket som ger en räckvidd på ca 2-6 mil. Lämpar sig för både stads- och landsvägskörning.

Laddinfrastruktur

Infrastrukturen avgör elbilens framgång
För att elbilar ska bli ännu mer vanliga måste tillgång till el finnas överallt, dygnet runt. Detta kräver en utbyggd laddinfrastruktur. Olika typer av elbilsladdare finns för hem och arbetsplatser liksom för till exempel parkeringar, bensinstationer och köpcentrum. Från och med 2017 träder en ny EU-standard i kraft som reglerar laddning av elfordon. Standarden innebär att för DC-laddning ska anslutningskontakter av typ CCS användas och vid AC-laddning ska Typ2 användas. Svensk Energi, Elsäkerhetsverket och ledande leverantörer av laddinfrastuktur rekommenderar att reglerna tillämpas redan nu.

Idag finns 16-32A hemmaladdare på marknaden. Många har 20 eller 25A huvudsäkring i hemmet. För att kunna välja rätt elbilsladdare är det viktigt att veta vilken elanslutning man har.

De laddplatser som etableras i offentlig miljö erbjuder i huvudsak laddning via det nya standardiserade Typ 2- uttaget. Effekterna varierar från 1-fas 16A (ca 3,7 kW) till 3-fas 32A (ca 22
kW) AC. På flera platser installeras även snabbladdstationer med upp till 50 kW effekt. Dessa laddar företrädesvis med DC (likström) enligt den japanska CHAdeMO-standarden eller den europeiska CCS-standarden. Biltillverkare som till exempel Renault satsar på snabbladdning via AC (över 22 kW).

Laddsystem måste erbjuda hög effektivitet och användarsäkerhet. De måste också kunna integreras i det framtida smarta elnätet. Systemen bör följa IEC 62196-2/3-standard och passa med kontaktdon av typ 2 för kommersiell laddning och typ 3 för privat laddning i hushåll. Kontaktdon av typ 3 måste också gå att fälla igen när de inte används för att garantera en hög säkerhetsnivå som följer regelverket för elsäkerhet.

Funktioner som exempelvis optimerad laddningskraft bestäms efter fordonets elbehov och tillgänglig energi i elnätet. Användarna får information om systemtillgänglighet och laddningsstatus genom en PC eller mobiltelefon. Systemet kan även skicka SMS för att tala om när ett fordon är laddat.

Laddsystemen utformas för att göra drift och underhåll så enkelt som möjligt. Användare av elektriska fordon kan också dra nytta av mer avancerad interaktion med laddsystem i anslutning till vägnätet. Genom satellitnavigering kan användaren se närmast tillgängliga laddstation och sedan reservera en plats innan ankomst.

Laddning elbil

Laddstationer och laddstolpar
Laddaren omvandlar växelström till likström från stationer med 230V 1-fas eller 400V 3-fas. Den inkorporerar alla säkerhetssystem för laddning och genererar serviceinformation som kan nås från bilen. Av säkerhetsskäl begränsar laddaren inkommande strömstyrka till en förutbestämd maxmängd. Detta styrs av laddstationen.

Smarta laddstationer

Elbil laddstation
För att laddning och administration ska bli så enkelt som möjligt både för fastighetsägare och för användare finns så kallade smarta laddstationer. Dessa stationer är uppkopplade mot en server som lagrar statistik och övervakar och kan administreras från en dator. Laddstationerna kan känna igen användaren via RFID eller VIN (taggar, brickor etc) vilket gör att man kan vara flera användare av samma uttag under en dag. Lämpligt på till exempel arbetsplatser.

Hur lång tid tar det att ladda?

Laddningstiden varierar beroende av laddsystem och typ av fordon. Tabellen nedan ger en översikt över laddningstider. I tabellen anges tider för en bil med ren eldrift (batteri ca 20kWh) respektive en laddhybrid (batteri 7 kWh). Alla siffror är ungefärliga.

ladda

Elsäkerhetsverket rekommenderar att man inte laddar elbilen i en vanlig stickkontakt hemma eftersom belastningen på hushållets elsystem blir hög och kan leda till fara för person och egendom.
Anledningen är att kontakterna inte är dimensionerade för att klara höga belastningar under lång tid.

Betallösningar

För betalning av laddning finns flera lösningar.

  • Integration mot betalappar.
  • Prenumerationstjänster baserade på RFID-taggar.
  • Roaming/3G – betallösning mellan laddstationsopera-törerna.

RFID-taggarna kan även kopplas ihop med en redan befintlig tagg och kan på så vis även användas till portsystem. Stationernerna följer de standarder som finns och fungerar därför tillsammans oavsett tillverkare.

Delbetalning

Vi kan erbjuda delbetalning av alla typer av laddsystem för konsumenter, företag, bostadsrättsföreningar etc genom våra samarbetspartners. Kontakta oss för mer information.

Vår samarbetspartner

Vi arbetar tillsammans med Rexel Energy Solutions som är en del av Rexel Sverige AB, en av landets största elgrossiter. Rexel är ett stabilt företag med verksamhet över hela världen.

Tillsammans med Rexel kan vi erbjuda den bästa lösningen med produkter från välkända och solida tillverkare.

Välkommen att kontakta oss när du vill veta mer om laddsystem eller när du har ett konkret behov.

Låter det intressant? Kontakta oss!